Sede electrónica Concello de Cee

14:21:20 Xoves 20 de xuño 2024
Estás en:

Contacto

Si lo desea puede ponerse en conctacto con nosotros a través del siguiente formulario, que automáticamente generará un correo electrónico a la dirección sede@cee.gal

Ayuntamiento de Cee
Rúa Domingo Antonio Andrade, s/n
15270 Cee - A Coruña
Tlf: 981 745 100
* texto obrigatorioAviso sobre protección de datos

Informámoslle de que os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. A lexitimación para o tratamento dos datos de contacto e os que figuran na solicitude é o cumprimento dunha obrigación legal e aqueloutra que figure para esta actividade de tratamento no RAT desta Administración. Os datos poderán ser comunicados ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias e serán conservados de acordo co establecido na normativa de arquivo. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da nosa sede electrónica ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Así mesmo, se considera que o tratamento incumpre o establecido no RGPD pode reclamar ante a AEPD. Máis información no apartado de protección de datos.

Gracias por contactar con nosotros.

Su mensaje ha sido enviado correctamente. En breve nos pondremos en contacto con usted.